Ostrava

Otevírací doba:
7:00 – 12:00 hod
Otevírací doba pro prodejce je od 6:15 hod

Vstupné:
Děti do 12 let zdarma
Dospělí – 30,-Kč

Ceník pro prodejce:
cena stolu 80 x 145 cm – Kč 120,-

Provozní řád:

Prodejci, kteří se chtějí prodávat se musí přihlásit dopředu Emailem nebo SMS zprávou.
Prodejci, kteří mají předplacené stoly mohou přijít dle libosti.
Prodejci, kteří mají objednané stoly musí přijít do 7:00 hod jinak organizátor může tento stůl prodat.
Pokud prodejce nahlásí pozdější příchod bude jim vyhověno.
Rezervace stolů musí být provedena na každou burzu. Pokud se prodejce bez omluvy nedostaví, stoly se mu již na další měsíc nepřevádějí.
Každý prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost.
Prodejce je povinen udržovat pořádek a čistotu.

Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem:
Prodejci – živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu:
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Parkovné pro prodejce je na celé dopoledne 45,-kč
Prodejce si musí nechat od pořadatele dát razítko na parkovací lístek z parkovacího automatu a ten ukáže při odjezdu u výjezdní brány.

Partner