Olomouc

Otevírací doba:
7:00 – 12:00 hod
Otevírací doba pro prodejce od 6:15 hod

Vstupné:
Děti do 12 let zdarma
Dospělí – 30,-Kč

Ceník stolu pro prodejce:
cena stolu
0,80 x 0,80 m – 90,- Kč
0,70 x 1,25 m – 100,- Kč

Celkový počet stolů – 250 ks

Provozní řád:

Prodejci, kteří se chtějí prodávat se musí přihlásit dopředu Emailem nebo SMS zprávou.
Prodejci, kteří mají předplacené stoly mohou přijít dle libosti.
Prodejci, kteří mají objednané stoly musí přijít do 7:00 hod jinak organizátor může tento stůl prodat.
Pokud prodejce nahlásí pozdější příchod bude jim vyhověno.
Rezervace stolů musí být provedena na každou burzu. Pokud se prodejce bez omluvy nedostaví, stoly se mu již na další měsíc nepřevádějí.
Každý prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost.
Prodejce je povinen udržovat pořádek a čistotu.

Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem:
Prodejci – živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňující k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu:
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Partner